Soal UTS PKN Kelas 3 Semester 1 dan Kunci Jawaban


Berikut adalah cuplikan dari Soal dan Kunci Jawaban

Ulangan Tengah Semester ( UTS ) 
Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan / PKN
Kelas 3 Semester 1 (Ganjil)
I.     Berilah tanda (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling benar!
1.     Kemerdekaan Indonesia dapat diraih berkat adanya persatuan dan ….
a.    kebenaran                                                    c. bantuan
b.    keadilan                                                        d. kesatuan
2.     Puncak perjuangan bangsa Indonesia  adalah….
a.    berhenti perang                                          c. sengsara
b.    banyak korban                                            d. kemerdekaan indonesia
3.      Kongres pemuda  II  diadakan  pada  tanggal….
a.    27 dan 28 oktober 1926                             c. 27 dan 28 oktober 1928
b.    27 dan 28 oktober 1927                             d. 27 dan 28 oktober 1929
4.     Sumpah pemuda  dipelopori….
a.    kaum bangsawan                                       c. tokoh masyarakat
b.    para pemuda                                                           d. pemuka agama
5.     Bahasa persatuan bangsa  Indonesia  adalah ….
a.    bahasa daerah                                            c. bahasa Indonesia
b.    bahasa inggris                                            d. bahasa jawa

Soal UTS Semester Ganjil Kelas 3 Selengkapnya :
Soal UTS KTSP Semester 1 Kelas 3 Lengkap Semua Pelajaran

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Berlangganan Via Email

Related : Soal UTS PKN Kelas 3 Semester 1 dan Kunci Jawaban

0 komentar:

Post a Comment