Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1 + Kunci Jawaban


Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Selamat datang di blog kumpulansoaltest.blogspot.com
 
Pada kesempatan kali ini akan kami bagikan contoh latihan Soal UAS / Ulangan Akhir Semester 1 (Ganjil) Kelas 5 / V SD Mapel Bahasa Jawa dan kunci jawaban - Kurikulum 2006 ( KTSP )

Cuplikan :

I.     Wenehana tandha ping (x) ing aksara a, b, c, dan d tumrap wangsulan kang koanggep paling bener!

1.      Jinise wacan/bacaan werna-werna, kang pas diwaca dening bocah yaiku ...
a. artikel
c. sinetron
b. dongeng
d. novel
2.      Manawa wangsulane/jawabane “iya”, pitakon kang mathuk/cocok yaiku ...
a. Pira regane tas iki?
c. Sapa jenenge bapakmu?
b. Apa omahmu ing Kebumen?
d. Kapan kowe sunat?
3.      Crita kang ora kalebu dongeng yaiku ...
a. Perang Diponegoro
c. Keong Mas
b. Kancil Nyolong Timun
d. Buta Ijo
4.      Crita kewan-kewan kang bisa ngomong kaya manungsa, diarani ...
a. sage
c. legenda
b. mite
d. fabel
5.      Bocah sekolah saiki kudu ngrampungake pendhidikan dhasar suwene ... taun.
a. 9
c. 7
b. 8
d. 6
6.      Bocah kok saben dina “dhuwat-dhuwit” bae. Maksude bocah mau seneng ...
a. ngilangake dhuwit
c. njaluk dhuwit
b. dolanan dhuwit
d. ngentekake dhuwit
7.      Pumpung esih bocah, kudu gelet kawruh. Kawruh tegese ...
a. tuku
c. lagu
b. ilmu
d. buku
8.      Crita rakyat sing asale saka Jawa Barat, yaiku ...
a. Sangkuriang
c. Jaka Tingkir
b. Jaka Tarub
d. Jaka Kendhil
9.      Ki Hajar Dewantara ngedegake Sekolah Taman Siswa ing kutha ...
a. Semarang
c. Solo
b. Jakarta
d. Yogyakarta


KUNCI JAWABAN Bahasa Jawa Kelas 5 SD


I.
1.        B
2.        B
3.        A
4.        D
5.        A
6.        C
7.        B
8.        A
9.        D
10.    D
11.  C
12.  B
13.  D
14.  A
15.  C
16.  D
17.  C
18.  A
19.  C
20.  D
21.  C
22.  A
23.  A
24.  D
25.  B


Silakan klik link di bawah ini untuk men download soal selengkapnya :
Demikianlah contoh Soal UAS / Ulangan Akhir Semester 1 Kelas 5 SD Mapel Bahasa Jawa beserta kunci jawaban - (KTSP). Semoga Bermanfaat.


UAS 1 Kelas 5 selengkapnya :

Kumpulan Soal UAS Kelas 5 SD Semester 1 (Ganjil) Lengkap
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Berlangganan Via Email

Related : Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1 + Kunci Jawaban

0 komentar:

Post a Comment