Soal UKK UAS Bahasa Sunda Kelas 3 SD Semester 2 (Genap) KTSP


Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Selamat datang di blog kumpulansoaltest.blogspot.com
 
Pada kesempatan kali ini akan kami bagikan contoh Soal UKK atau UAS / Ulangan Akhir Semester 2 (Genap) Kelas 3 SD Mapel Bahasa Sunda- Kurikulum 2006 ( KTSP )I.    Cakraan (X) huruf  a, b,  c atawa d dina jawaban anu paling bener!
1.      Ayeuna rea jajanan anu ngabahayakeun kasehatan.
Rea sarua hartina jeung ….
a.       loba                                                           c. sering
b.      kotor                                                          d. beresih
2.      … persib meunang 2 – 0 !
a.       Aw                                                            c. Euh
b.      Lah                                                            d. Horey
3.      Langlayangan mah kaulinan budak lalaki, ari kaulinan budak awewe mah ….
a.       panggal                                                      c. papanahan
b.      congklak                                                    d. ngadu kaleci
4.      Bahan anu diperlukeun keur nyieun langlayangan di antarana ….
a.       beusi                                                          c. plastik
b.      kawat                                                        d. kertas
5.      Tita  : “Des, kamari mulih ti mana?”
Desi : “….”
a.       Sareng Ami                                               c. kamari abdi teu sakola
b.      Muhun, duaan                                           d. kamari abdi wangsul ti Cipageran

Silakan klik link di bawah ini untuk men download soal selengkapnya :
Demikianlah contoh Soal UKK / UAS / Ulangan Akhir Semester 2 Kelas 3 SD Mapel Bahasa Sunda - (KTSP). Semoga Bermanfaat.

Soal UKK Kelas 3 SD lainnya :

Soal UKK / UAS Kelas 3 SD Semester 2 Lengkap Semua Pelajaran
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Berlangganan Via Email

Related : Soal UKK UAS Bahasa Sunda Kelas 3 SD Semester 2 (Genap) KTSP

0 komentar:

Post a Comment