Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 2 dan Kunci Jawaban

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Selamat datang di blog kumpulansoaltest.blogspot.com
 
Pada kesempatan kali ini akan kami bagikan contoh latihan Soal UTS / Ulangan Tengah Semester 2 (Genap) Kelas 6 / VI SD Mapel Bahasa Jawa dan Kunci Jawaban - Kurikulum 2006 ( KTSP )

Cuplikan :III.

41. Ukara iki gawenen basa krama inggil!
Bapak lunga menyang Solo numpak sepur.
42. Ukara ing ngisor iki udhalen kanthi pola jejer – wasesa – lesan – katrangan!
Tika methik kembang mlati ing taman.
43. Ukara kandha iki dadekna ukara crita!
Bu Guru dhawuh “Kowe sing sregep sinau”
44. Gawea parikan sing trep nganggo ukara iki!
Ngasah arit nganti landhep.
45. Tulisen nganggo aksara jawa! Abang-abang ora legi

KUNCI JAWABAN
UTS 2 BAHASA JAWA KELAS 6 (VI) SD

1. B
2. B
3. B
4. A
5. D
6. C
7. B
8. C
9. A
10. D
 

Silakan klik link di bawah ini untuk men download soal selengkapnya :
Demikianlah contoh Soal UTS / Ulangan Tengah Semester 2 (Genap) Kelas 6 SD Mapel Bahasa Jawa beserta kunci jawaban- (KTSP). Semoga Bermanfaat.

UTS 2 Kelas VI lainnya :
Kumpulan Soal UTS Kelas 6 SD Semester 2 (Genap) Lengkap

Post a Comment for "Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 2 dan Kunci Jawaban"